Ta gjerne kontakt med oss, om du har spørsmål. Vi sender kunst i hele Norge. Shipping is available, contact +47 920 26 754 for details.

De er så vakre at de kan ta pusten fra deg.

Noen ganger treffer kunst deg midt i hjertet og sjelen.

For en tid tilbake kom en dame inn i galleriet her i Sandefjord. Hun spurte meg med stor entusiasme om jeg kjente til Isabell Inghilleri og hennes arbeider, så tok hun frem telefonen sin og viste meg et bilde.....da viste jeg med en gang, at dette var en dame jeg var nødt til å snakke med. Kontakten ble etablert og jeg er så utrolig glad for at Isabelle sa ja til å ha maleriene sine her i Galleri ER denne sommeren. Isabelle er profesjonell til fingerspissene, hun skaper verk som er gjennomtenkte, de har en nerve og et utrykk som er unikt og de treffer deg og får deg til å tenke. Salgsutstillingen med Isabell sine arbeider står frem til 30.august.   

 

" The Resurrection", dette verket er hentet fra serien kalt "Metanoia". Tematikken fra denne serien kretser rundt vårt anstrengte forhold til naturen, dyrene i naturen og også vår egen fragmenterte psyke. Metanoia er en prosess et individ går igjennom, hvor karakteren av dette individet blir fundamentalt forandret.  

 

"Levitating in the state of religious Metanoia"

"Inghilleri viser også installasjoner med taxidermi, i disse installasjonene har dyret/fuglen tatt på seg en menneskelig representasjon  for døden. Dette kan knyttes til den relgiøse formen for metanoia som også betyr å undergå en fundamental prosess av forandring av ens karakter. Her har dyret i seg selv gjennom en prosess av taxidermi  fått sin opprinnlige karakter forandret.

Gjennom disse arbeidene utforsker Inghilleri vårt forhold til døden, som ofte er basert en unaturlig avstand, hvor relgion blir et siste gripepunkt, en mulighet for videre liv." (Isabelle Inghilleri)

"The Healing"

"The Strange Feeling of DéjaVu Came over her as she turned the corner"

Isabell har malt en serie med 50-talls kvinnen ,Mrs . Francis. "Hun vandrer rundt i falleferdige omgivelser i sirlige drakter og frisyrer. Det ytre er perfekt, det indre er i konflikt.  Hun befinner seg i et slags indre vakuum, hvor hennes naturlige omgivelser virker mørke og truende." (Isabelle Inghilleri) 

Utstillingen står frem til 30.august. Du kan også se alle Isabell sine arbeider i galleriets nettbutikk, www.galleri-er-nettbutikk.com 

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published